I Frendobutikerna har service en extra tyngd. Varje kund tas emot av trevlig, kunnig och engagerad personal

Utvecklingen i svensk detaljhandel visar att alla butiker behöver ha en kedjetillhöriget. Fortsatt ökad konkurrens kräver kraftfull satsning i butik.

Vi har fördelar som vi är ensamma om. FRENDO består av en kedja fria entreprenörer, och så skall vi fortsätta jobba. Vi är vana att själva skapa en fungerande och lönsam verksamhet.  Hos FRENDO  är vi vänner med orten och täcker de behov som finns just där.

I Frendokedjan satsar vi på ett bassortiment från branschens ledande leverantörer vilket innebär starka varumärken samt bygger vidare på de lokala behoven.

Frendoidentitet skapas med gemensam marknadsföring och profilering av butik och personal.

Läs mer om FRENDO här

Se alla våra FRENDO butker här

Följ oss på Facebook här

  

 

FRENDO Perstorp Årets Servicehandlare 2014!