EMAB - den fria handlarens självklara val för lönsam butiksdrift

EMAB AB är en organisation för inköpssamverkan,

marknadsföring / kampanjer samt affärsutveckling och omfattar allt vad en modern trafikbutik behöver.

EMAB ägs av sina ca 430 medlemmar, som är fria handlare, från bland annat, Statoil 123, Bilisten, Preem, OK/Q8. Av dessa är ca 120 butiker FRENDO,
en profil / kedja inom EMAB.
EMAB har inget eget vinstintresse. Allt mervärde som skapas återgår till medlemmarna.

Vår vision är att vara de fria handlarnas självklara val som kedjeorganisation för att driva lönsam trafikbutik.  
                                 

Läs mer om EMAB

Grundpelarna i EMAB