Leverantörer

EMAB har ett nära partnerskap med sina avtalsleverantörer. Tillsammans med dessa utvecklas marknadsplaner för att optimera butikernas försäljning och lönsamhet.

Samarbetet omfattar bl.a. category och space management, kampanjer och affärsanalys. Genom EMAB´s intranät informeras om nyheter från leverantörerna. Leverantörerna har också möjlighet att delta i samband med medlemskonferenser och andra aktiviteter.

EMAB har ca 90 avtalsleverantörer inom allt från food, fast food, non food, elektroniska tjänster till biltvätt och verkstadsavtal

Se alla våra leverantörer här

Nedan ges några exempel på våra leverantörer.