EMAB AB är en organisation för inköpssamverkan, marknadsföring / kampanjer och affärsutveckling för allt vad en modern trafikbutik behöver. EMAB ägs av sina ca 430 medlemmar, som är fria handlare, från bland annat, Statoil 123, Bilisten, Preem, OK/Q8 m.fl. EMAB har inget eget vinstintresse utan allt mervärde som skapas återgår till medlemmarna.

EMAB har bl.a. följande uppdrag:

  • Avtalsförhandling med leverantörer
  • Skapa kampanjer och marknadsföring
  • Sortimentsoptimering
  • Affärsutveckling
  • Medlemssupport
  • Bonusadministration


Ramavtal med grossister och leverantörer ger våra medlemmar ekonomiska mervärden som konkurrenskraftiga inköpspriser, kampanjpriser, marknadsföringsersättningar och bonus.
EMAB´s grossistpartners är f.n. Axfood Närlivs på food och Hall Miba på non food. Därtill ca 90 leverantörer inom butiksvaror, elektroniska tjänster, uthyrning, verkstad och utrustning mm. EMAB har också ett kassasystem Wave data som är anpassat för trafikbutiker.

EMAB erbjuder butiksprofilen FRENDO®, skapad på entreprenörens villkor. EMAB har i dag ca 116 FRENDO butiker.

 

För att utveckla fast food affären erbjuder vi EMAB Café.

                         


EMAB´s ABC är ett program utvecklat för att på bästa sätt tillvarata varje butiks unika förutsättningar.

Butikskampanjer genomförs med 4 veckors rullande intervall och tillhörande skyltmaterial skickas till butikerna. Genom EMAB´s intranät informeras medlemmarna fortlöpande om kommande nyheter och kampanjer.

 

EMAB har inget vinstintresse och allt mervärde som skapas återgår till medlemmarna.

Medlemskap i EMAB sker via EMAB Ekonomisk Förening. Medlemsinsatsen är 1000 kr.

Vi är övertygade om att EMAB´s sätt att arbeta med att fokusera på entrepenörhandlarens behov, med bra inköpspriser och tillgängligt sortiment för sin lokala affär, är viktiga framgångsfaktorer för en lönsam butik.